,

příspěvková organizace

Poskytovaná péče

 Zdravotní péči zajišťují:

a) zdravotničtí odborníci
b) fyzioterapeuti
c) dětské sestry
 

 Rehabilitační péče

 • reflexní Vojtova lokomoce - provádí ji fyzioterapeuti s ukončeným odborným kurzem Vojtovy reflexní terapie, který absolvovala v Olomouci, kvalita kurzu je garantována profesorem V.Vojtou (Vojtovo centrum v Mnichově)
 • léčebná tělesná výchova – nápravné cvičení vadného držení těla, skolióz, plochých nohou…
 • cvičení na míčích a nestabilní plošině
 • masáže, měkké techniky, míčkování  je prováděno fyzioterapeutkami a vyškolenými zdravotními sestrami, které absolvovaly odborný kurz v IPVZ Brno
 • vodoléčba (cvičení v bazénu, vířivé a perličkové koupele, podvodní masáže)
 • inhalace - možnost inhalace lékařem předepsaných roztoků (přístroj PARI MASTER, kombinovaný inhalátor ETA s ultrazvukovým rozprašovačem)
 • dechová cvičení
 • jóga
 • ošetření biolampou
 • obnovení hybnosti po úrazech
 • aromaterapie, muzikoterapie
 • hipoterapie (rehabilitace na koních)
 • canisterapie (terapie za pomoci psa)

Logopedická péče

Při nesprávném vývoji řeči pod vedením klinického logopeda.
 
 

Ambulantní péče

 • léčebná rehabilitace
 • pro děti 0 – 18 let

Sociální péče

Poskytujeme péči podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
 

Denní stacionář

poskytuje ambulantní služby osobám, majícím sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, obsahuje tyto základní činnosti :
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Více o denním stacionáři zde.

Týdenní stacionář

poskytuje pobytové služby osobám majícím sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, obsahuje tyto základní činnosti :

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Více o týdenním stacionáři zde.

Pedagogická péče

Vzdělávání zajišťuje ZŠ speciální a MŠ speciální, která sídlí přímo v budově DC.

© Dětské centrum Jilemnice 2019
TOPlist