,

příspěvková organizace

Denní stacionář

POSLÁNÍ

Proč poskytujeme službu:
Denní stacionář poskytuje služby  dětem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného, kombinovaného postižení.
Poskytujeme potřebnou péči a podporu k rozvoji jejich schopností a dovedností, prostor pro jejich seberealizaci a sociální začlenění.
Pomáháme tím rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením.
 
CÍLE SLUŽBY
Co je našim cílem:
 • poskytovat dětem službu odpovídající jejich schopnostem, potřebám a přáním
 • vytvářet dětem podmínky srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném prostředí
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí v nevyšší možné míře
 
CÍLOVÁ SKUPINA
Komu je naše služba určena:
 
Dětem od 1 roku do 15 let se zdravotním postižením:
 • kombinovanými vadami
 • mentálním, tělesným a smyslovým postižením                
 • autismem a autistickými rysy
 • zdravotně oslabeným
 • logopedickými vadami
 • jiným zdravotním postižením
Provozní doba:  pondělí – pátek    6,30-16,00 hod.
Kapacita:  27 dětí
 
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT
Komplexní sociální a zdravotní péči, kterou zajišťují sociální pracovníci, dětské sestry, pediatr, rehabilitační lékař, klinický logoped, fyzioterapeuti, dobrovolníci,…
 
 
Sociální služby
DC poskytuje služby dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách osobám, majícím sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
Rehabilitace
 • cvičení metodou reflexní lokomoce /Vojtova metoda/
 • nápravné cvičení vadného držení těla, skolióz, plochých nohou,…
 • masáže, měkké techniky (míčkování,…)
 • inhalace, dechová cvičení
 • vodoléčba, vířivé koupele, podvodní masáže
 • ošetření biolampou
 • obnovení hybnosti po úrazech
 • aromaterapie, muzikoterapie
 • hiporehabilitace (rehabilitace na koních)
 • canisterapie (terapie za pomoci psa)
 • jóga
 • solné jeskyně
Logopedie
 • při nesprávném vývoji řeči
Dále poskytujeme
 • ambulantní rehabilitační péči od novorozeneckého věku do 18 let
 • hodinové hlídání dětí
 • Základní programy jsou doplňovány mnoha akcemi v průběhu roku (výlety, filmová představení, divadla, karneval, dětská párty, oslava Vánoc, Velikonoc,…)
 
DC spolupracuje se specializovanými pracovišti, odbornými lékaři (FN Motol Praha, FN Hradec Králové, MMN Jilemnice, SPC Turnov, Pedagogicko psychologická poradna Semily, Středisko rané péče Liberec…)
 
Vzdělání zajišťuje ZŠ speciální, která sídlí přímo v budově.
 
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Při poskytování služby v denním stacionáři se řídíme těmito zásadami :
 • dodržování lidských práv dětí
 • ochrana osobních údajů, dat a ostatních informací
 • poskytování služeb na základě individuálních  potřeb dětí
 • podpora ve tvorbě hodnot běžného života
 • podpora soběstačnosti a rozvoj schopnosti, dovedností  a samostatnosti dětí
 • spolupracujeme s odborníky / lékaři, fyzioterapeuti…./
 • spolupracujeme s neziskovými i podnikatelskými subjekty / sponzoři, dárci…/
Dětské centrum Jilemnice:  příspěvková organizace
Zřizovatel:                 Město Jilemnice
Adresa:                     Dětské centrum Jilemnice, Roztocká 994, 514 01 Jilemnice
Kontakt:                    kontaktní osoba: Jaroslava Řehořková
                                   telefon: 481 544 208, e-mail: dcjilemnice@iol.czwww.dcjilemnice.cz
 
Leták ke stažení Denní stacionář
© Dětské centrum Jilemnice 2019
TOPlist